Hloubka bezvědomí (Beneš)

Počet bodů Reakce na bolestivý podnět
0 žádná, ani vegetativní
1 jen vegetativní: zrychlení tepu a dýchání
2 celková odpověď: decerebrační nebo dekortikační postavení
3 celková odpověď: neoordinované pohyby
4 cílená úniková odpověď
Reakce na oslovení
5 vyhoví jednoduchému příkazu s latencí
6 vyhoví opakovanému příkazu rychle
7 mluví pomalu, nepřiměřeně, zmateně
8 je orientován, normálně mluví