Test malování hodin

Jednoduchý test, který lze použít jako součást testování kognitivních funkcí nebo jako screeningový test pro Alzheimerovu chorobu a jiné typy demencí.

Testovaná osoba má:
Nakreslit hodiny
Vepsat čísla všech hodin
Nakreslit ručičky na 10 minut po 11. hodině.

Hodnocení:
1 bod za kružnici hodin
1 bod za všechna čísla ve správném pořadí
1 bod za všechna čísla na správných místech
1 bod za dvě ručičky na hodinách
1 bod za správný čas

Normální skóre je 4 - 5 bodů.