Budd Chiariho syndrom

Trunkální typ

orgánová venostáza při obliteraci dolní duté žíly

Radikulární typ

trombóza (obstrukce) vzniká přímo v jaterních žilách