HRS

Hepatorenální syndrom (HRS) popisuje akutní renální nedostatečnost, ke které dochází při cirhóze, fulminantním jaterním selhání spojených s portální hypertenzí obvykle v nepřítomnosti jiného renálního onemocnění.

Diagnostická kritéria

Hlavní kritéria
Snížená glomerulární filtrace - kreatinin > 133μmol/L (1.5mg/dL) nebo clearance < 40mL/min
Vyloučení šoku, přetrvávající bakteriální infekce, ztrát tekutin a léčby nefrotoxickými léky
NENÍ přetrvávající zlepšení renálních funkcí (snížení kreatininu na ≤ 133μmol/L (1.5mg/dL) nebo zvýšení clearance kreatininu na ≥ 40mL/min) po vysazení diuretik a volumexpanzi 1,5 litry plasmaexpandéru
Proteinurie < 500mg/den, žádné sonografické známky obstruktivní uropatie či onemocnění parenchymu ledvin


Vedlejší kritéria
Diuréza < 500mL/den
Sodík (Na) v moči < 100mmol/L
Osmolalita moči > osmolalita plasmy
Erytrocyty v sedimentu < 50
Koncentrace sodíku (Na) v séru < 130mmol/L

Pro diagnózu HRS musí být splněny všechna hlavní kritéria. Vedlejší kritéria jsou pouze pomocná.

Typy HRS

Typ I Rychle progredující renální nedostatečnost s nárůstem kreatininu na dvojnásobnou hodnotu > 221μmol/L (2.5mg/dL) nebo snížením clearance kreatininu na poloviční hodnotu < 20mL/min za dobu kratší 2 týdnů.
Typ II Pomalu progredující renální nedostatečnost s nárůstem kreatininu na > 133μmol/L (1.5mg/dL) nebo snížením clearance kreatininu < 40mL/min. Dále sodík (Na) v moči < 100mmol/l.