Intracerebrální krvácení u novorozenců

1. stupeň: krvácení v oblasti germinativní matrix, neprosakuje do komor

2. stupeň: krev se dostává do mozkových komor, vyplňuje <30% obsahu komor

3. stupeň: rozsáhlá depozita krve v komorách, které jsou rozšířeny

4. stupeň: intraprenchymová nekróza v důsledku váznoucí drenáže při rozšíření komor