Porfyrie

I. Erythropoetické porfyrie

Kongenitální erythropoetická porfyrie (M. Gunther)

Erythropoetická protoporfyrie

II. Jaterní porfyrie

Akutní jaterní porfyrie

Akutní intermitentní porfyrie

Hereditární koproporfyrie

Porphyria variegata

Defekt porfobilinogen-syntázy

Chronická jaterní porfyrie

Porphyria cutanea tarda