Disekující aneurysma aorty

Rozdělení podle DeBakey
Typ I Vstupní bod v ascendentní aortě, rozšíření ev. až k větvení ilických tepen
Typ II Vstupní bod  v ascendentní arotě, omezeno na ascendentní aortu
Typ III Vstupní bod v descendentní aortě, rozšíření ev. až k větvení ilických tepen
Rozdělení podle Stanforda
Typ A Vstupní bod v ascendentní aortě nebo v oblouku aorty
Typ B Vstupní bod v descendentní aortě distálně od odstupu a. subclavia