Diabetická makulopatie

Stádium Fundoskopický nález
Bez zjevného makulárního edému Bez zjevného ztluštění retiny či tvrdých exudátů v zadním poli
Zjevný diabetický makulární edém Zjevné ztluštění retiny nebo tvrdé exsudáty v zadním poli
Mírný makulární edém Ztluštění retiny nebo tvrdé exsudáty v zadním poli, které jsou vzdálené od centra makuly
Středně těžký makulární edém Ztluštění retiny nebo tvrdé exudáty bližící se centru makuly, ale nezasahující její střed
Těžký makulární edém Ztluštění retiny nebo tvrdé exudáty zasahující střed makuly