Únava (Fatigue Severity Scale, FSS)

Během posledního týdne jsem zjistil(a) že: Skóre
1) Mám nižší motivaci, když jsem unaven(a)
2) Cvičení mě unavuje
3) Lehce se unavím
4) Únava ovlivňuje mou fyzickou výkonnost
5) Únava mi často přináší problémy
6) Únava mi znemožňuje nepřetržitou fyzickou aktivitu
7) Únava ovlivňuje provádění určitých povinností
8) Únavu počítám mezi 3 příznaky, které mě nejvíce omezují
9) Únava ovlivňuje mou práci, rodinu a společenský život
Skóre 1

Skóre se vypočítá jako průměrná odpověď na otázky (sečtení bodů a vydělení 9).

Pacienti se samotnou depresí mívají okolo 4,5, pacienti s únavou v souvislosti s roztroušenou sklerózou (RS), systémovým lupus erythematodes (SLE) nebo chronickým únavovým syndromem (Chronic fatique and immune dysfunction syndromm, CFIDS) dosahují v půměru kolem 6,5.