Stenóza koronární tepny

Stupeň Stenóza
Minimální 1-25%
Mírná 26-50%
Střední 51-70%
Těžká 71-99%
Okluse 100%