Jaterní encefalopatie

Typ jaterní encefalopatie
Typ A (akutní) akutní encefalopatie při akutním jaterním selhání
Typ B (bypass) v důsledku porto-systémových zkratů (není spojeno s jaterní cirhózou)
Typ C (cirhóza) při jaterní cirhóze


Stupeň jaterní encefalopatie
St.1 euforie, úzkost, zúžené vědomí, nepozornost, zhoršené sčítání
St.2 letargie, apatie, minimální dezorientace v čase a místě, mírné změny osobnosti, nevhodné chování, zhoršené odčítání
St.3 Somnolence, semistupor, odpovídá na verbální podněty, zmatení, hrubá dezorientace
St.4 Koma, neodpovídá na verbální ani bolestivé stimuly