Primární vaskulitidy

I. Vaskulitidy malých cév

ANCA pozitivní

Wegenerova granulomatóza

Churg-Straussův syndrom

Mikroskopická panarteritida

ANCA negativní

Schoenlein-Henochova purpura

Vaskulitida při esencielní kryoglobulinémii

Kulátnní leukocytoklastická angiitida

II. Vaskulitida středně velkých cév

Klasická panarteritida

M. Kawasaki

III. Vaskulitida velkých cév

Obrovskobuněčná (temporální) arteritida

Takayasuva arteritida