Dekubitus

Stádium Popis
I. Ohraničné zarudnutí intaktní kůže
II. Kožní defekt s odhalenou subkutánní vrstvou
III. Defekt postihuje všechy měkké tkáně (kůže, podkoží, tuk a podkožní vazivo, svaly, šlachy, vazy)
IV. Defekt postihuje navíc i kost