Atlantoaxiální rotační subluxace (Fielding)

Typ Popis Ligamenta
I Rotační fixace bez ventrálního posunu (posun do 3mm) Lig. transversum je intaktní, spasmus svalů, bez léčby
II Rotační fixace s ventrálním posunem 3-5mm (nad 4mm u mladých dětí) Poranění lig. transversum, jeden z facetových kloubů se stane pivotem
III Rotační fixce s ventrálním posunem o více jak 5mm Poranění lig. transversum a lig. alaria
IV Rotační fixace s dorzálním posunem Dorzální subluxace obou atlanto-axiálních facetových kloubů

Ventrální posun >4mm u mladých dětí a >3mm u starších dětí a dospělých je patologický.

Fielding II-IV se operují.

Fielding JW,Hawkins RJ.Atlanto-axial rotatory fixation (fixed rotatory subluxation of the atlanto-axial joint).J Bone Joint Surg [Am] 1977;59-A:37-44