ICHDK (Rutheford)

Stupeň Kategorie Popis
0 0 Asymptomatická
1 1 Mírná
1 2 Střední
1 3 Těžká
2 4 Klidová ischemická bolest
3 5 Mírná ulcerace
3 6 Ztráta tkáně, gangréna