Poranění (lacerace) sleziny

Stupeň Popis
1 fissura <1cm
2 fissura <3cm
3 fissura >3cm
4 zasažení cév hilu s postižením do 1/4 sleziny
5 rozdrcení sleziny a oddělení hilu