Stupně žilního refluxu dle trvání

Stupeň Trvání refluxu
Normální funkce chlopní Trvání refluxu pod 0.5 sec, rychlý uzávěr žilních chlopní.
Mírný reflux Trvání refluxu 0.5 - 1 sec, mírný až střední retrográdní tok.
Významný reflux Trvání refluxu nad 1 sec, retrográdní tok velkého objemu.