Cluster headache (IHS)

U pacienta již proběhlo alespoň 5 atak, které splňují následující kritéria:

A. Těžká unilaterální orbitální, supraorbitální nebo temporální bolest trvající 15–80 min., potom i spontánně vymizí, ale opět se opakuje (viz C)

B. Bolest je spojena nejméně s jedním z následujících příznaků, které jsou na straně postižené bolestí:
► Zarudnutí spojivky
► Slzení
► Zduření nosní sliznice
► Rinolalie
► Pocení na tváři a čele
► Mióza
► Ptóza
► Otok víček

C. Frekvence záchvatů je od 1–8/den