Aortální insuficience

Stupeň Reflux kontrastní látky Regurgitovaná frakce
I
- Minimální množství KL dosáhne v diastole do výtokového traktu LK a je v systole úplně vypuzeno
pod 20%
II
- Celá LK se slabě plní KL
20 - 39%
III
- Celá LK se denzně plní kontrastní látkou (denzita kontrastní látky jako v ascendentní aortě)
40 - 60%
IV
- Celá LK se kompletně plní KL již během prvního srdečního cyklu
- Denzita KL v LK je větší než v ascendentní aortě
 nad 60%

KL = kontrastní látka, LK = levá komora