Fraktura atlasu (Gehweiler)

Typ I

Fraktura předního oblouku atlasu

Typ II

Fraktura zadního oblouku atlasu

Typ III

Kombinovaná fraktura předního a zadního oblouku atlasu (Jefferson)

Typ IV

Fraktura massa lateralis

Typ V

Fraktura processus transversus