Potravinová alergie

Stupeň Popis Ohrožení Četnost
IA Lokální gastrointestinální projev -- 35%
IB Lokální  extraintestinální projev + 5%
II Gastrointestinání alergie + manifestace na 1 extraintestinálním orgánu ++ 40%
III Gastrointestinání alergie + manifestace na 2 a více extra-intestinálních orgánech ++ 20%
IV Gastrointestinální + vícečestné extraintestinální projevy s oběhovými projevy a/nebo příznaky anafylaxe ++ < 1%