Morfologie plátů (Stary, Becker)

Typ plátu AHA Kalcifikace Densita nekalcif. části Tvar Remodelace
Atherom IV ne ~50HU ohraničený pozitivní
Atherom s fibrosní čepičkou V může být ~70HU ohraničený pozitivní/
negativní
Trombus VI může být ~40HU nepravidelný významná stenóza
či okluze
Fibro-
kalcifikační
VII velká kalcifikace, podél cévy ~100HU či nepřítomna nepravidelný stenóza
Kalcifikovaný uzlík VII
VIII
malý okrouhlý uzlík nebo kalcifikace podél cévní stěny ~100HU či nepřítomna nepravidelný pozitivní
Fibrózní léze VIII ne ~100HU nepravidelný pozitivní/
negativní

AHA I-III nelze na CT zobrazit