Pulmonální stenóza

Stupeň Gradient Δp [mmHg]
Minimální pod 25
Lehká 25 - 49
Středně těžká 50 - 79
Těžká 80 a více