Wolfeho typologie (mamografie)

N1 - nejnižší riziko

Žádná proliferace, zcela převažuje tuková tkáň, jsou dobře zobrazeny podpůrné struktury Cooperových ligament, nejsou patrné stíny mlékovodů.

P1 - nízké riziko

Proliferace je malá, převažuje tuk a zbytnělé dukty v přední části max. do 25% objemu prsu - jsou nahromaděny zejm. retroareorálně.

P2 - vysoké riziko

Výrazná proliferace, zbytnělé mlékovody zabírají >25% objemu prsu, mají silnou tendenci k formování centrální trojúhelníkovité opacity, jejich stíny navzájem splývají.

DY - vysoké riziko

Projev výrazné dysplázie, téměř kompletně homogenní prs bez rozeznatelných lineárních či uzlovitých stínů, roztroušeny jsou jen nepravidelné okrsky transparentního tuku. Plošně splývavé zastření zaujímá více než 50% objemu.