APACHE II


Parametr Hodnota Body
Teplota(°C) 0
Střední krevní tlak (mmHg) 0
Srdeční frekvence 0
Dechová frekvence 0
Oxygenace Je-li FiO2 ≥0,5: A-a diference O2:

Je-li FiO2 <0,5: PaO2:

0
Arteriální pH Arteriální pH:

Není-li arteriální pH, použije se HCO3- v séru [mmol/L]:
0
Natrium v séru [mmol/L] 0
Kalium v séru [mmol/L] 0
Kreatinin v séru U pacientů s akutním renálním selháním:

U pacientů bez akutního renálního selhání:
0
Hematokrit (%) 0
Leukocyty [x103/mm3] 0
Glasgow Coma Score 0
Věk [roky] 0
Těžká chronická orgánová nedostatečnost nebo snížená obranyschopnost1) 0
APACHE II skóre: 0 bodů
Odhadovaná nemocniční mortalita: 0%

1) Těžká orgánová insuficience

Játra

 • Biopticky ověřená cirhóza
 • Prokázaná portální hypertenze
 • Anamnéza gastrointestinálního krvácení v důsledku portální hypertenze
 • Anamnéza jaterního selhání, jaterní encefalopatie, komatu

Kardiovaskulární systém

 • NYHA IV

Respirační systém

 • Chronická restriktivní, obstruktivní, nebo cévní nemoc vedoucí k těžkému omezení výkonnosti (chůze do schodů, domácí práce)
 • Prokázaná chronická hypoxie, hyperkapnie, sekundární polycytémie
 • Těžká plicní hypertenze (> 40 mmHg)
 • Závislost na dýchacím přístroji

Ledviny

 • Chronická dialýza

Imunosuprese

 • Léčba snižující obranyschopnost (imunosuprese, chemoterapie, radioterapie, kortikoidy - vysoké dávky nebo chronické podávání)
 • Onemocnění, které je tak pokročilé, že snižuje obranyschopnost (leukémie, lymfom, AIDS)