Jodová kontrastní látka - maximální objem

Zdraví jedinci

≤300ml (300mg I/mL)

Renální insuficience

≤440 x hmotnost [kg] / kreatinin [µmol/L] [ml](300mg I/mL)

Hmotnost [kg]
S-Kreatinin [µmol/L]
Koncentrace k.l.

[mg I/mL]
[mL]