RTG S+P - žilní městání

1. stupeň - cévní městnání

  • přesun proudu krve do horních plicních polí
  • rozšíření žilních kmenů
  • rozšíření kraniální poloviny pravého plicního hilu

2. stupeň - intersticiální plicní otok

  • perivaskulární - centrální, periferní
  • peribronchiální
  • periacinózní
  • subpleurální
  • septální

3. stupeň - alveolární plicní otok

  • lokalizovaný
  • generalizovaný