Poškození měkkých tkání (AO klasifikace)

Třída Popis
I Uzavřené poranění kůže: IC1 - IC5 (Integument closed)
II Otevřené poranění kůže: IO1 - IO5 (Integument Open)
III Poranění svalů a šlach: MT1 - MT5 (muscle + tendon)
IV Neurovaskulární poškození: NV1 - NV5 (nerve + vessel)