Monteggia - fraktura ulny s dislokací hlavičky radia (Bado)

Typ Popis
I Prolomení ulny volárně (úhel je otevřený dorzálně) s volární luxací hlavičky radia
II Prolomení ulny dorzálně (úhel je otevřený volárně) s dorzální luxací hlavičky radia
III Radiální luxace hlavičky radia
IV Volární-radiální luxace hlavičky radia spojená s frakturou diafýzy radia