Jícnové varixy (Soehendra)

Stupeň Jícen Fundus žaludku
I šíře do 5mm, rovné, v distálním jícnu šíře do 5mm
II šíře 5-10mm, rozsah do střední části jícnu šíře 5-10mm, ojedinělé polypoidní varixy
III šíře nad 10mm, vyplňují lumen jícnu, není patrná normální sliznice, "cherry red spots" šíře nad 10mm, konglomeráty polypoidních varixů s tenkou stěnou