Aplastická anémie

Dysfunkce kostní dřeně s aplázií/hypoplázií a pancytopenií. Splněna musí být 2 za 3 kritérií

3 stupně Granulocyty Trombocyty Retikulocyty
Non-Severe Aplastic Anemia (nSAA) <1500/μl <50'000/μl <60'000/μl
Severe Aplastic Anemia (SAA) < 500/μl <20'000/μl <20'000/μl
Very Severe Aplastic Anemia (vSAA) < 200/μl <20'000/μl <20'000/μl