Fraktura glenoidu (Ideberg)

Typ Popis
I Avulze ventrálního okraje glenoidu
II Příčná/šikmá fraktura glenoidu
III Příčná horní fraktura glenoidu
IV Příčná fraktura glenoidu zasahující do těla lopatky
V Příčná dolní fraktura glenoidu zasahující do těla lopatky