Rankinovo skóre (Modified Rankin Scale, mRS)

Skóre Popis
0 Bez symptomů
1 Bez výraznějšího omezení, schopen vykonávat všechny obvyklé denní potřeby a aktivity
2 Lehká invalidita: neschopnost vykonávat všechy dříve obvyklé aktivity, schopen vykonávat všechny své potřeby bez dopomoci
3 Mírná invalidita: vyžaduje pomoc, ale je schopen chůze bez dopomoci
4 Středně těžká invalidita: neschopnost chůze bez dopomoci, neschopnost vykonávat tělesné potřeby bez dopomoci
5 Těžká invalidita: upoután na lůžko, inkontinentní, vyžaduje nepřetržitou péči
6 Smrt