Stádia chronické renální insuficience (NKF)

Stádium Popis GFR [ml/min/1,73m2] Terapie
0 Zvýšené riziko nad 90 Diagnostika, profylaxe
1 Poškození ledvin při zachovalé renální funkci nad 90 Diagnostika a terapie komorbidit a kardiovaskulárních rizik
2 Poškození ledvin s mírnou renální insuficiencí 60 - 89
3 Středně těžká renální insuficience 30 - 59 Navíc diagnostika a terapie komplikací
4 Těžká renální insuficience 15 -29 Příprava na dialýzu
5 Selhání ledvin pod 15 Dialýza

GFR = glomerulární filtrace