Léze labrum glenoidale - stupně

Stupeň Popis
I parciální trhlina (partial tear)
II kompletní trhlina (complete tear) bez dislokace
III kompletní avulze s dislokací (complete avulsion)
IV kompletní trhlina (complete tear) s dislokací a s lacerací pouzdra