Tenzní cefalea (IHS)

Epizodická tenzní cefalea

A. Nejméně 10 předcházejících epizod bolesti splňujících B až D. Počet dnů s bolestí hlavy je menší než 180 za rok, tj. 15 za měsíc.

B. Bolest trvá od 30 min. do 7 dnů

C. Nejméně 2 z následujících charakteristik:
► Bolest je tlaková nebo stahující
► Intenzita I–II podle IHS
► Bilaterální lokalizace
► Nezhoršuje se při běžné fyzické aktivitě

D. Bolest splňuje tyto 2 podmínky:
► Nejsou přítomny nauzea ani vomitus (může být anorexie)
► Není přítomna fotofobie ani fonofobie, nebo jen jedna z nich

Chronická tenzní cefalea

A. Bolest se objevuje častěji než 15 dní v měsíci, tj. více než 180 dní v roce. Déle než 6 měsíců splňující B až D

B. Nejméně 2 z následujících charakteristik:
► Bolest je tlaková či stahující
► Intenzita I–II podle IHS
► Bilatarální lokalizace
► Nezhoršuje se při běžné fyzické aktivitě

C. Bolest splňuje tyto 2 podmínky:
► Není přítomno zvracení
► Je přítomen nejvýše jeden z těcho příznaků: fotofobie, fonofobie, nauzea