HELLP sydrom

► Mikroangiopatická hemolytická anémie s charakteristickými schistocyty v krevním nátěru
► Trombocyty <100 000/µL
► Laktátdehydrogenáza (LDH) v séru >600 IU/L nebo celkový bilirubin >20.5µmol/L (1.2mg/dL)
► Aspartátaminotransferáza (AST) >1.2µkat/L (70 IU/L)