Sarkoidóza - Staging

Stádium Popis
0 Beze změn
I Zvětšení hilových a mediastinálních uzlin, bez postižení plic
II Zvětšení hilových a mediastinálních uzlin a postižení plic
III Difúzní postižení plic bez zvětšení uzlin
IV Plicní fibróza

Při manifestaci onemocnění je asi 5-10% pacientů ve stádiu 0, 50% ve stádiu I, 25-30% ve stádiu II, 15% ve stádiu III. Ačkoliv ve většině případů dochází k regresi, 10-15% pacientů progreduje do plicní fibrózy.