Koma (Bruselská klasifikace)

Koma Popis
Koma I Pacient v bezvědomí, normální reakce na bolest, normální reakce pupil, zachovaná okulomotorika, dýchání normální, ev. anisokorie
Koma II Pacient v bezvědomí, parézy nebo zpomalená, nekoordinovaá reakce na bolest, normální pupilární reakce, normální okulomotorika, normální dýchání, ev. anisokorie
Koma III Pacient v bezvědomí, extenzorové křeče, normální reakce pupil, normální dýchání, ev. anisokorie, ev. porucha okulomotoriky
Koma IV Pacient v bezvědomí, zpočátku s širokými pupillami oboustranně, zachované spontánní dýchání, hypotonie, bez reakce na bolestivý podnět, bez okulomotoriky
Mozková smrt Bez kmenových reflexů (spontánně nedýchá atd.), široké, areaktivní pupilly oboustranně, bez okulomotoriky, zachované mohou být míšní reflexy