Paraneoplastická neurologická nemoc

Jistá paraneoplastická neurologická nemoc (PND)
► Klasický syndrom s maligním onemocněním diagnostikovaným do 5 let od počátku neurologických příznaků
► Neklasický syndrom s rezolucí či výrazným zlepšením po zaléčení maligního onemocnění
► Neklasický syndrom s malilgním onemocněním diagnostikovaným do 5 let od počátku neurologických příznaků a pozitivní anti-neuronální protilátky
► Neurologický syndrom (klasický nebo ne) bez maligního onemocnění ale s typickými anti-neuronálními protilátkami

Možná paraneoplastická neurologická nemoc (PND)
► Klasický syndrom s vysokým rizikem maligního onemocnění bez anti-neuronálních protilátek
► Neurologický syndrom (klasický nebo ne) bez maligního onemocnění s částečně typickými anti-neuronálními protilátkami
► Neklasický syndrom s maligním onemocněním diagnostikovaným do 2 let od počátku neurologických příznaků bez anti-neuronálních protilátek