Cysty choledochu (Todani 1977)

Typ Popis
I Vřetenovitá či vakovitá dilatace části d. choledochus, bez postižení intrahepatických žlučových cest, nejčastější
II Izolovaný divertikl d. choledochus
III Choledochocoele: rozšíření v duodenální části v oblasti soutoku s d. pancreaticus
IV Dilatace intra- i extrahepatických žlučových cest
V Caroliho nemoc: cystická dilatace intrahepatických žlučových cest