Hereditární kolorektální karcinom (HNPCC, Lynchův syndrom)

  • ≥3 příbuzní s kolorektálním karcinomem, jeden z nich je přímý příbuzný dalších dvou
  • kolorektální karcinom alespoň ve dvou generacích
  • ≥1 karcinom diagnostikovaný před 50. rokem věku

Podmínkou je, že je vyloučena familiární adenomatózní polypóza (FAP)