Parkinson

Skupiny příznaků

Skupina A: příznaky charakteristiké pro Parkinsonovu nemoc
► Klidový třes
► Bradykinese
► Rigidita
► Asymetrický začátek

Skupina B: možné jiné diagnózy
► Příznaky jsou neobvykle brzy v průběhu nemoci
► Výrazná posturální nestabilita v prvních 3 letech
► Ztuhlost v prvních 3 letech
► Halucinace nesouvisející s léčbou v prvních 3 letech
► Demence v prvním roce nebo dříve než motorické příznaky
► Supranukleární paréza pohledu (jiná než omezení pohledu vzhůru) nebo zpomalení vertikálních sakkadických pohybů
► Těžká, symptomatická dysautonomie nesouvisející s léčbou
► Jiný stav, který může být příčinou parkinsonismu související se symptomy (fokální léze mozku či užívání neuroleptik)

Kritéria pro diagnózu

Možná Parkinsonova nemoc
► Nejméně 2 ze 4 příznaků ze skupiny A, alespoň jeden z nich je buď třes nebo bradykinese a
► Jedno z:
  • nic ze skupiny B
  • symptomy trvají < 3 roky a nejsou přítomny žádné příznaky ze skupiny B a
► Jedno z:
  • výrazná nebo přetrvávající odpověď na levodopu či agonistu dopaminu
  • nebyla vyzkoušena léčba levodopou nebo agonistou dopaminu

Pravděpodobná Parkinsonova nemoc
► Nejméně 3 ze 4 příznaků ze skupiny A a
► Nic ze skupiny B (symptomy trvající ≥ 3 roky) a
► Výrazná nebo přetrvávající odpověď na levodopu či agonistu dopaminu

Jednoznačná Parkinsonova nemoc
► Všechna kritéria pro pravděpodobnou Parkinsonovu nemoc a
► Histopatologické ověření diagnózy