Neerova klasifikace zlomenin proximálního humeru

I. Fraktura s minimální dislokací

  • 2, 3, 4 - úlomková zlomenina

II. Fraktura anatomického krčku

III. Fraktura chirurgického krčku

  • příčná
  • šikmá
  • kominutivní

IV. Fraktura velkého hrbolu

V. Fraktura malého hrbolu

VI. Dislokovaná fraktura