Manometrie

Příprava na manometrické vyšetření análních svěračů

V den vyšetření lačnit, ráno aplikovat 1x klysma (YAL). Ranní léky (např. na tlak) si můžete vzít.

Příprava na manometrické vyšetření jícnu

V den vyšetření lačnit. Ranní léky (např. na tlak) si můžete vzít.