Revmatoidní arthritida (ACR)

Pro diagnózu revmatoidní arthritidy musí být splněna alespoň 4 kritéria

  1. Ranní ztuhlost kloubů, která trvá alespoň 1 hodinu
  2. Arthritida 3 a více kloubů, otok měkkých tkání nebo výpotek zároveň na alespoň 3 kloubech
  3. Arthritida kloubů zápěstí nebo prstů - bolest a otok záprstních kloubů, proximálních interfalangeálních kloubů (PIP) nebo metakarpofalangeálních kloubů (MCP)
  4. Symetrická arthritida - postižení stejných kloubů symetricky na na obou polovinách těla
  5. Revmatické uzlíky - subkutánní uzlíky nad kostními výběžky nebo na extensorových plochách nebo v blízkosti kloubů
  6. Průkaz revmatického faktoru v séru
  7. Typické rentgenové změny rukou - osteoporóza, eroze (osteoarthrotické změny samotné ale nepostačují)

kritéria 1 - 4 musejí trvat alepoň 6 týdnů