Bosniakova klasifikace renálních cyst

Kategorie Popis
I Prostá benigní cysta s velmi tenkou stěnou, která neobsahuje septa, kalcifikace ani solidní složku. Má denzitu vody a nesystí se kontrastní látkou
II Benigní cysta, může obsahovat několik velmi tenkých sept. Ve stěně či septech se mohou vyskytovat jemné kalcifikace. Uniformní, denzní léze <3cm, které jsou ostře ohraničené a nesytí se kontrastní látkou
IIF Tyto cysty mohou obsahovat více tenkých sept. Může být patrno mirné sycení tenkých sept či stěny kontrastní látkou. Cysta může obsahovat kalcifikaci, která může být nodulární a denzní, ale nesytí se kontrastní látkou. Nejsou žádné tkáňové struktury, které by se sytily kontrastní látkou. Plně intrarenální neenhacující denzní léze >3cm spadají rovněž do této kategorie. Léze jsou obvykle dobře ohraničené
III Neurčité cystické masy se ztluštělou nepravidelnou stěnou či septy která enhancují
IV Jasně maligní cystické léze s enhancující měkkotkáňovou komponentou