Plicní embolie (Wells score)

Kritérium Body
Klinické podezření na hlubokou žilní trombózu 3
Jiná alternativní diagnóza je méně pravděpodobná 2
Tachykardie 1.5
Imobilizace, recentní chirurgický výkon 1.5
Anamnéza hluboké žilní trombózy či plicní embolie 1.5
Hemoptýza 1
Aktivní nádorové onemocnění (léčba během minulých 6 měsíců či paliace) 1

Původní (tradiční) interpretace

Body Pravděpodobnost plicní embolie
>6 Vysoká (cca 59%)
2-6 Střední (cca 29%)
<2 Nízká (cca 15%)

Alternativní interpretace

Body Pravděpodobnost plicní embolie
>4 Pravděpodobná - dop. zobrazovací metodu (CT, V/Q scan)
≤4 Nepravděpodobná - dop. D-Dimer k vyloučení plicní embolie