Ideální tělesná hmotnost

Výška [cm]
Pohlaví

Rovnice platí pro dospělé (pro děti použijte růstové grafy).
Muži: 50 + 2.3 (výška[in] - 60)
Ženy: 45.5 + 2.3 (výška[in] - 60)