Poranění ledviny (AAST Renal Injury Scale)

Stupeň poranění Popis
I Kontuze či malý hematom
II Hematom či lacerace <1cm
III Lacerace >1cm
IV Hluboká lacerace či vaskulární poranění
V Lacerace - rozdrcení (shattered kidney) či vaskulární poranění - avulze